Vragen  Contact  Informatie
Ji Yuan Tang - Traditionele Chinese Geneeswijze

Acupunctuur als routine behandeling in de weken voorafgaande aan de bevalling

Prenatale acupunctuur refereert naar een aantal acupunctuur behandelingen in de laatste weken van de zwangerschap om de aanstaande moeder voor te bereiden op een voorspoedig verloop van de bevalling. Onderzoek (Kubista E, Cucera H Geburtshilfe Perinatol 1974; 178 224-9) heeft aangetoond dat de gemiddelde duur van de bevalling bij een groep vrouwen die voor het eerst bevallen hierdoor was afgenomen. In de controlegroep duurde de bevalling acht uur en twee minuten (70 vrouwen), terwijl die zes uur en 36 minuten duurde in de groep vrouwen die acupunctuur voorafgaand aan de bevalling had gehad (ook 70 vrouwen).

Het is in de praktijk gebleken dat acupunctuur een ideale manier is om vrouwen goed voor te bereiden op een natuurlijke en vlotte bevalling. Acupunctuur heeft niet alleen een positieve invloed op de duur van de bevallling, maar ook blijkt uit het onderzoek dat het aantal medische ingrepen daalde. Vroedvrouwen hebben aangegeven dat het gebruik van prenatale acupunctuur heeft bijgedragen aan een verminderd percentage van medische interventie in hun praktijk. Dit artikel geeft een klinische praktijk weergave van het gebruik van acupunctuurbehandelingen in de de weken voorafgaande aan de bevalling met de hoop dat dit de acupunctuur therapeuten zal stimuleren om deze praktische behandeling toe tepassen en bekendheid te geven.

Voor het volledige artikel (Engels): klik hier
Bron: Journal of Chinese Medicine October 2004